Jellopy / Vending Tax      
Vending Tax
ระบบตั้งร้านขายของ offlineระบบตั้งร้านขายของ ออฟไลน์ ( @at )
เป็นระบบที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถตั้งร้านขายของได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าจอเกมทิ้งไว้

วิธีการใช้งานระบบ
1. ตั้งร้านขายไอเท็มตามปกติ
2. หลังจากตั้งร้านขายของเสร็จแล้ว พิมพ์ @at ในช่องสนทนา
3. จะมีหน้าต่าง Vending Tax ขึ้นมา ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม ตกลง
4. หลังจากกดตกลงแล้ว จะเด้งออกเกมอัตโนมัติ เป็นอันเสร็จสิ้น

อัตราค่าธรรมเนียม
- ระยะเวลา 6 ชม. ค่าธรรมเนียม 800 Zeny
- ระยะเวลา 12 ชม. ค่าธรรมเนียม 1,500 Zeny
- ระยะเวลา 24 ชม. ค่าธรรมเนียม 3,000 Zeny

ข้อควรระวัง หากทำการ login ซ้อน ID ทีกำลังทำการตั้งร้านค้าออฟไลน์อยู่ ระบบจะทำการยกเลิกทันที !!

 

 
 

All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.
Copyright © 2022 All Rights Reserved.