เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการ Open Beta ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00น.
 

 
 

Jellopy Classic 1.0 เปิดเซิฟเวอร์แร็กนาร็อกเถื่อนให้กับผู้เล่นที่ต้องการทดสอบเล่นเกมส์ Ragnarok Online

เพื่อศึกษาข้อมูลภายในเกมส์ในเชิงลัดที่สามารถช่วยให้เรียนรู้ได้เร็ว เพื่อนำความรู้พื้นฐานของเกมส์ไปใช้ในการเล่นเซิฟเวอร์จริง

ที่มีบริษัท Gravity ถือลิขสิทธิ์อยู่เพียงผู้เดียว โดยเรามิได้เปิดเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น